{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Reitdiepdal

Overig - watervogelmonitoringgebied Reitdiepdal

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.883709762148410341677 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.1538153690712587391774 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.19141309847179511871084 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.759607736?988455 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.1348677 1980+~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.571320?2135 1980++~