{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Anjumerkolken en Kollumerland

Overig - watervogelmonitoringgebied Anjumerkolken en Kollumerland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.121011102917175120391290211399 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.1331231351017 1985++-
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.224523822533149619101769 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.5905025751168742976 1980+~
Lesser White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.000000 19800--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.102939474105137 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.0011101 1980~~