{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Anjumerkolken en Kollumerland

Overig - watervogelmonitoringgebied Anjumerkolken en Kollumerland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.110081717012033129021140912682 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.1231351017111 1985++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.237325341488191017692844 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.5015731163742975841 1980+0
Lesser White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.000000 19800--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.939474105137163 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.0111013 1980~~