{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Sintjohannesgaasterveenpolder

Overig - watervogelmonitoringgebied Sintjohannesgaasterveenpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.68652981157486 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.140127652789160221322139 1980~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.83412161370207117251901 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?00000 1980~~