{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied NW-Overijssel

Overig - watervogelmonitoringgebied NW-Overijssel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.472840106385727654065976 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.173013421586338023092569 1983++++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.128170109147203147 1980++-
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.8467925421169454778 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.200010 1982----
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.000100 19800--