{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Kampereiland

Overig - watervogelmonitoringgebied Kampereiland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.185229180211391188 1980++~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.176293341409374289 1980++~
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.536837581849522692 19800-
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.609550208612 1980~~