{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.?????? 1980++++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.650995256317585645736593 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.5544561056674964?? 1981++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.352405362436435417 1980++0
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.??4??? 1980---
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?????? 1980++--