{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Vechtpolders

Overig - watervogelmonitoringgebied Vechtpolders

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.185813492008142011421298 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.633838754524324835584111 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.294526312473248223142349 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.12011412611815590 1980+0
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.3??5?? 19800-