{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Oost-Flevoland-noord

Overig - watervogelmonitoringgebied Oost-Flevoland-noord

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.312336240158299401 1980+~
Kleine Rietgansneefoeragerenseiz. gem.0?0?00 19800~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.???863639 19800~
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.112116110112142167 1980+++
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.187??112?107 1980-~
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.339495?703943671 1980~~
Wilde Zwaanneefoeragerenseiz. gem.?20?1999 1980+~