{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Steenbergen

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Steenbergen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.161238324371231167 1980+--
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.7812383??? 19800~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.317416325261510813 1980~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.181918491209190726261333 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.320288121335214385 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.1073?129 1980+-