{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Steenbergen

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Steenbergen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.587162238324372232 1980+~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.2157912484?? 19800~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.453302404320255501 1980~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.182718411850122819252649 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.277308277115326204 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.2014155?12 1980+-