Merel, Turdus merula - foto: Harvey van Diek

Merel

Turdus merula - Common Blackbird
Rode lijst
-
Broedpopulatie
500.000-900.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
2.000.000-3.000.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
>1.000.000 (2008-2012)