RapportBroedvogels van de Klutenplas in 2020: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut

Omslag Broedvogels van de Klutenplas in 2020: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut

In het voorjaar van 2020 is de Klutenplas (Gr.) op broedvogels geïnventariseerd. Dit 17 ha grote brakwatergebied ligt aan de Groninger Noordkust en is in beheer en eigendom van Het Groninger Landschap. Voor de Kluut is de Klutenplas een van de belangrijkste broedgebieden in de regio.

Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde in opdracht van Het Groninger Landschap de broedvogelinventarisatie en aanvullend onderzoek naar broedsucces van Kluut en Kokmeeuw uit. Onderzoek aan de Kluut sloot aan bij soortspecifiek onderzoek aan Kluut gericht op kuikenoverleving en terreingebruik van juveniele en adulte Kluten. In samenwerking met Altenburg & Wymenga en Ecosensys en in opdracht van de Provincie Groningen zijn een aantal jonge en adulte Kluten gezenderd. Zowel jongen als adulten werden gekleurringd in het kader van onderzoek in het kader van ‘Wij & Wadvogels’, specifiek in het kader van het deelproject "Handelingsperspectief broedsucces vastelandskust". Dat project heeft tot doel de omstandigheden voor broedvogels aan de vastelandskust in de Waddenzee te verbeteren (Jonge Poerink et al. in voorbereiding).

Dit rapport presenteert de basale inventarisatiegegevens en vergelijkt deze met voorgaande jaren.

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met vincent.deboer@sovon.nl

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2021/23