ArtikelCetti’s Zanger en Graszanger: een wintergevoelig duo

Download
Cetti’s Zanger en Graszanger: een wintergevoelig duo
Omslag Cetti’s Zanger en Graszanger: een wintergevoelig duo

Het zal weinigen zijn ontgaan, dat zowel Cetti’s Zanger als Graszanger in de afgelopen jaren bezig waren met een opmars. Maar zo snel als beide soorten hun areaal uitbreiden, zo snel kunnen ze ook weer verdwijnen. Dat bleek ongeveer 30 jaar geleden, toen streng winterweer een abrupt einde maakte aan hun plotselinge succes. Het is aannemelijk dat het relatief grote aantal vorstdagen van de afgelopen winter opnieuw voor een terugslag heeft gezorgd. De komende periode zal dat moeten uitwijzen. In dit artikel beschrijven we de populatieontwikkelingen van beide soorten in ons land. Daarvoor zijn de door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) aanvaarde gevallen geanalyseerd, evenals de waarnemingen uit de databases van het Bijzondere Soorten Project (BSP) en Waarneming.nl

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
2009
Number
1