ArtikelBroedresultaten van Ooievaars

Download
Broedresultaten van Ooievaars
Omslag Broedresultaten van Ooievaars

In 2012 sloegen de werkgroep STORK en Sovon de handen ineen om de inzameling van nestgegevens van Ooievaars een nieuwe impuls te geven. We ontwikkelden, met steun van Vogelbescherming Nederland, een laagdrempelige invoermodule voor nesteigenaren, contactpersonen en beheerders van ooievaarsstations: stork.sovon.nl. In wezen een variant-op-maat van Nestkaart Light.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
29
Number
1