ArtikelRegionale verschillen in ganzentrends

Download
Regionale verschillen in ganzentrends
Omslag Regionale verschillen in ganzentrends

Voor de meeste ganzensoorten gaat de landelijke trend nog steeds omhoog. Achter dat landelijke beeld gaan echter diverse patronen schuil. Niet overal is sprake van groeiende aantallen of een langer verblijf, en lang niet elke regio geeft eenzelfde mate van groei te zien. Hieronder belichten we verschillen in regionale trends bij Toendrarietganzen en Kolganzen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaargang
21
Aantal
3