RapportZenderonderzoek aan Visdieven en Noordse Sterns op broedeiland Stern in 2022

Download
Zenderonderzoek aan Visdieven en Noordse Sterns op broedeiland Stern in 2022
Omslag Zenderonderzoek aan  Visdieven en Noordse  Sterns op broedeiland  Stern in 2022

In het broedseizoen van 2022 is er op broedeiland Stern (gelegen in de Eems nabij de Eemshaven Gr.) onderzoek gedaan aan Visdieven en Noordse Sterns. Onderwerpen van het onderzoek waren plaatstrouw en dispersie van de vogels die op het nieuwe eiland zijn gaan broeden, ruimtegebruik tijdens het foerageren en de voedselkeuze.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/17