Purperreiger, Ardea purpurea - foto: Harvey van Diek

Purperreiger

Ardea purpurea - Purple Heron
Rode lijst
-
Broedpopulatie
1020-1050 (2020)
Geschat maximum winter
1-5 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend
Ramsar 1%
280