Roodborsttapuit, Saxicola rubicola - foto: Fred Hustings

Roodborsttapuit

Saxicola rubicola - European Stonechat
Rode lijst
-
Broedpopulatie
18.000-22.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
200-1000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend